5city Wiki
Advertisement
Sezon 1

ℹ️️

Informacje mogą być nieaktualne.

Informacje w tym artykule dotyczą sezonu pierwszego.

Kevin Henryk to postać, którą odgrywa henryk_tv.

Ogólny opis

Kevin Henryk jest funkcjonariuszem policji służącym w Los Santos Police Department. Wziął udział w jednej z rekrutacji na nowych członków departamentu, a jego kandydatura została rozpatrzona pozytywnie, tym samym Kevin dołączył do jednostki jako rekrut. Po stawieniu się na akademię policyjną i uczestniczeniu w niej, został przyjęty do LSPD jako pełnoprawny funkcjonariusz policji. Otrzymał stopień kadeta oraz odznakę o numerze 510.

Po odbyciu wszystkich obowiązkowych szkoleń, oraz ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, awansował na stopień Oficera I Stopnia. Zdecydował się wówczas na dołączenie do frakcji Blaine County Sheriff's Office i przyjął 324 numer odznaki. Wkrótce jednak zmienił swoją decyzję i przeniósł się do LSPD, otrzymał wówczas numer 420, przejmując go po Shinie Futarakim. Aktualnie jest Oficerem III Stopnia.

Wśród funkcjonariuszy wyróżnia się donośnym głosem oraz częstą zmianą swojej fryzury - był już łysy, miał dredy i fryzurę na "Rutkowskiego". Często i chętnie przejmuje inicjatywę, zostając negocjatorem lub supervisorem różnych pomniejszych akcji, takich jak napady na bank Fleeca czy jubilera.

Jest bliskim przyjacielem Bazyliusa Kwiekusa i podobnie jak on przejawia zainteresowania sprawami związanymi z narkotykami, dlatego jego ulubione zgłoszenia w tablecie, to te, które oznaczone są kodem 10-30. Wielu funkcjonariuszy uważa, że nadawałby się na członka specjalnej jednostki szturmowej SWAT i chcą go zachęcić do zrekrutowania się w niej. Ich starania przyniosły skutki i Henryk został SWAT Rookie.

18 kwietnia 2022 roku zrezygnował z dalszego pełnienia służby z powodu braku czasu, a także spraw osobistych.

Galeria

Pojazdy

Ford Crown Victoria

Cytaty

Ciekawostki

  • Do Los Santos przybył jako Kevin Morgan, ale w 2022 roku postanowił coś zmienić... padło na nazwisko. Zrobił to prawdopodobnie dlatego, że był mylony z Morganem Stonem. Pomimo zmiany, niektórzy policjanci dalej go mylą, najczęściej, z zupełnie niewiadomych przyczyn, z Makiem Taylorem.

LSPD

Advertisement