5city Wiki
Advertisement

ℹ️️

Informacje mogą być nieaktualne.

Informacje w tym artykule dotyczą sezonu pierwszego.

Special Weapons And Tactics (S.W.A.T) to oddział policji Los Santos, który zajmuje się zadaniami specjalnymi.

Ogólny opis

SWAT jest odpowiedzialny za neutralizowanie wysokiego poziomu niebezpieczeństw, takich jak działania terrorystyczne, napady na instytucje państwowe czy poczynania gangów ulicznych. Zajmuje się również przeprowadzaniem akcji specjalnych.

Jednostka ta nie patyczkuje się z zagrożeniem i nie waha się podchodzić do akcji z pełną siłą. Od funkcjonariuszy, którzy chcą dołączyć do oddziału, oczekuje się umiejętności strzeleckich, bezwzględności i skoordynowania. Funkcjonariusze należący do jednostki muszą regularnie przechodzić testy sprawnościowe - SWATowiec musi być przede wszystkim szybki, żeby sprawnie móc eliminować niebezpieczeństwo.

Pierwszym dowódcą jednostki SWAT w Los Santos Police Department był Gregory Montanha, a SWAT Commanderami ogłosił ponadto Hanka Overa, Marlina Slowa oraz Cappy'ego Close'a. Obecnie jednostką dowodzi trio Dante Capela, Lincoln Theron i Xander Wayne. Do SWATu może dołączyć funkcjonariusz o stopniu minimum Oficera III Stopnia oraz należący do jednej z trzech frakcji: Police Department, State Police lub Park Rangers. Dla członków Sheriff Office przeznaczona jest natomiast odrębna jednostka specjalna, stanowiąca wsparcie dla SWATu, czyli SERT.

Umundurowanie i wyposażenie SWATu

Do uzupełnienia

Galeria

Pojazdy SWATu

Do uzupełnienia

Aktualny skład SWATu

* Osoby, które nie są głównymi dowódcami jednostki, ale mają możliwość jej powoływania
** Osoby, które dołączyły jako ostatnie do jednostki, pełniące rolę rekrutów.

Byli członkowie SWATu

Advertisement